อุปกรณ์


SOLID R

หนึ่ง ในผู้ออกแบบ พัฒนาและผลิต อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะด้วยดาวเทียมพร้อมโปรแกรมช่วยบริหารจัดการยานพาหนะ หรือ GPS Tracking ในประเทศไทย มั่นใจได้ว่าจะสร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าคนไทยด้วยกัน ได้อย่างแน่นอน