SOLID R

หนึ่ง ในผู้ออกแบบ พัฒนาและผลิต อุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ
ด้วยดาวเทียมพร้อมโปรแกรมช่วยบริหารจัดการยานพาหนะ หรือ GPS Tracking ในประเทศไทย
มั่นใจได้ว่าจะสร้างความคุ้มค่าและความพึงพอใจสูงสุดต่อลูกค้าคนไทยด้วยกัน ได้อย่างแน่นอน

Tracking System

ระบบติดตามยานพาหนะผ่านทางเว็บแอปพลิเคชั่น สามารถใช้งานได้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สมาร์ทโฟน

Maintenance Alert

ระบบแจ้งเตือนงานบำรุงรักษายานพาหนะ เพื่อให้ยานพาหนะของท่านอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และลดค่าใช้จ่ายในงานบำรุงรักษา

Mobile application

ระบบติดตามยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟนLatest Features

เพิ่มการแสดงที่อยู่ในระบบติดตาม

ท่านสามารถตรวจสอบตำแหน่งรถของท่านได้ง่ายขึ้น เนื่องจากเราได้เพิ่มการแสดงที่อยู่ ตำบล อำเภอ และจังหวัด ในทุกๆส่วนของระบบ

รองรับ 3G และ mobile application แล้ว

อุปกรณ์ของบริษัทรองรับระบบ 3G เป็นที่เรียบรอยแล้ว และเพิ่มระบบติดตามยานพาหนะผ่านทางแอปพลิเคชั่น บนอุปกรณ์สมาร์ทโฟน